Het trainingstraject van RHO

Als Rho Adviseurs staan wij in de frontlinie van de Omgevingswet. Een groep Rho adviseurs (onze Taskforce) werkt mee aan het ontwikkelen van voorbeelden en leidraden hoe praktisch met het nieuwe instrumentarium gewerkt kan gaan worden. Daarnaast helpen ze veel gemeenten en ontwikkelaars bij hun voorbereiding op de Omgevingswet.

Als Rho Adviseurs willen we voor zorgen dat al onze adviseurs op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet u bij kunnen staan bij het regelen van gewenste ontwikkelingen onder de nieuwe wet, zodat woningbouw en andere projecten doorgang vinden.

Ook de trainers moeten getraind worden!

Derk-Jan Verhaak Projectleider Omgevingsvisies

We hebben een uitgebreide trainingspakket uitgewerkt samen met de inhoudelijk deskundigen uit onze taskforce Omgevingswet en een onderwijskundige. Op deze manier willen we er voor zorgen dat niet alleen onze superspecialisten, maar al onze adviseurs u kunnen helpen bij het regelen van ontwikkelingen. Vanaf dat moment gaan we ook de groep specialisten die werkt aan gemeentelijke omgevingsplannen verder uitbreiden.

Ons trainingstraject is inhoudelijk in eerste instantie gericht op het kunnen wijzigen van een omgevingsplan en het opstellen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (de zogenaamde BOPA). Maar ook leggen wij nadrukkelijk het accent op het werkproces. Dat wordt anders, en zeker de komende jaren moeten we daar allemaal aan wennen.

Graag gaan wij met u in gesprek over inhoud en bijbehorend werkproces.
Of u nu ontwikkelende partij bent, gemeente of anderszins,

wij helpen u graag verder!