Inspiratiebijeenkomsten Sociale Woningbouwopgave

Woningbouwcorporaties: de hoeksteen van wonen in Nederland

De woningnood, de verduurzamingsopgave én de veranderingen in de zorg houden niet alleen burgers, maar ook de politiek in hun greep. De woningbouwcorporaties staan hierdoor voor een enorme opgave:

  • het oplossen van de woningnood draait niet alleen om de bouw van betaalbare koopwoningen. De beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen is net zo essentieel.
  • veranderingen in de zorg (meer zorg aan huis, mantelzorg, extramurale behandelingen) vereisen ook in de huursector aanpassingen van woningen en woonomgevingen.
  • de dringende noodzaak tot verduurzaming van de bestaande woonvoorraad geldt eveneens voor de huursector.

De woningcorporaties vervullen dus een sleutelrol in de noodzakelijke uitbreiding én ombouw van de woningvoorraad. Een opgave die niet alleen vraagt om een wijkgerichte aanpak, maar ook om nieuwe bouw- en ontwikkelwijzen.

Een integrale aanpak is daarbij essentieel, gebaseerd op veel intensievere samenwerking tussen corporaties, gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en adviseurs. Dit sluit goed aan bij de gedachten achter de net ingevoerde Omgevingswet. De wet biedt procedureel nieuwe kansen voor de sociale woningbouwopgave, maar stelt ons uiteraard ook voor allerlei uitdagingen. Redenen genoeg om in goed overleg een passende, nieuwe aanpak en werkwijze te ontwikkelen.

Inspiratiebijeenkomsten voor woningbouwcorporaties

Vanuit Rho Adviseurs bieden we graag een platform aan dit gesprek. Daarom organiseren we op 4 verschillende locaties door het land inspiratiebijeenkomsten over de sociale woningbouwopgave. Met mooie discussies, aansprekende praktijkvoorbeelden en succesvolle initiatieven. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor woningbouwcorporaties uit verschillende regio’s. Om elkaar te inspireren en kennis uit te wisselen.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijeenkomsten en kunt u zich aanmelden. Bent u erbij?

Overzicht bijeenkomsten

U bent van harte welkom om de bijeenkomst in uw regio bij te wonen. Mocht een andere regio u ook aanspreken, schroom dan niet om daar (ook) aan te sluiten.

Regio Brabant en Limburg

Datum: 20 juni
Locatie: Eindhoven

Adres: SX-Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven
Tijd: inloop om 14.30 uur, start om 15.00 uur, aansluitend borrel om 17.00 uur

Regio Zeeland en West-Brabant

Datum: 28 mei
Locatie: De Koploper, Stationsplein 21, 4461 HP Goes

Tijd: inloop om 14.30 uur, start om 15.00 uur, aansluitend borrel om 17.00 uur

Regio Midden

Datum: in voorbereiding, exactie datum volgt
Locatie: Rotterdam (info exacte locatie volgt)

Tijd: inloop om 14.30 uur, start om 15.00 uur, aansluitend borrel om 17.00 uur

Regio Noord

Datum: in voorbereiding, exacte datum volgt
Locatie: Leeuwarden (info exacte locatie volgt)

Tijd: inloop om 14.30 uur, start om 15.00 uur, aansluitend borrel om 17.00 uur