Leo Snel

Leo is een bevlogen stedenbouwkundige, die zich richt op het mogelijk maken van plannen die Nederland vooruithelpen. Zowel plannen voor de steden en dorpen als voor de omgeving daarvan. Of het nu gaat om een visie, een ontwerp, onderzoek of een bestemmingsplan. Leo zoekt daarbij naar kansen om processen en procedures te versnellen zonder in te leveren op kwaliteit. Door zowel voor ontwikkelende partijen als overheid te werken kent hij de verschillende én de gezamenlijke belangen.

Voor de komende jaren ziet Leo de noodzaak van regie en gedurfde keuzes om in ons volle land ruimte te vinden én te ontwikkelen. Woningbouw is daarbij heel belangrijk, maar altijd in de context van een aantrekkelijke leefomgeving. Een leefomgeving waarin gewerkt én gerecreëerd kan worden. Een leefomgeving waarin zorgvuldig wordt omgegaan met cultuur en natuur en waar ontwikkeling én behoud elkaar versterken. Dat is een enorme uitdaging. Een uitdaging die vraagt om inzet van bevlogen vakmensen, bestuurders en marktpartijen, gericht op een gezamenlijk doel: Samen Nederland mooier maken.

Altijd op zoek naar eenvoudige oplossingen voor complexe opgaven.

Ruimtelijk inzicht en denken in ruimtelijke oplossingen is de basis van Leo ’s expertise. De kunst om gedachten van anderen om te zetten in structuren en beelden is het onderscheidende kennisveld van een stedenbouwkundige. Die specifieke vaardigheid is essentieel gebleken bij het vergaren van kennis van de vele vakgebieden die nodig zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en de daarvoor benodigde processen en procedures. En gelukkig heeft Leo zijn collega’s bij Rho, ieder met zijn/haar eigen specialiteit.