Breda op de kaart – hart voor de stad, oog voor kwaliteit!

Breda is een stad met een rijke historie en een duidelijke toekomstvisie. Rho Adviseurs is nauw betrokken bij de stad en levert een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van Breda. Vandaag spreken we twee van onze collega’s die Breda een warm hart toedragen: Jos van Jole en Daniëlle Gooijers.

Jos en Daniëlle, beiden Bredanaars in hart en nieren, hebben met hun recente functiewisseling bij Rho Adviseurs een nieuw hoofdstuk ingeluid. Zowel voor Jos (nu directeur van Rho Adviseurs) als Daniëlle (nu regiomanager Zuid), is dit een mooi moment om terug te kijken: hoe hebben zij het gezicht van hun eigen stad mede vormgegeven? Ook kijken we met deze twee collega’s vooruit, want ook in de toekomst blijven zij als projectleiders Breda mooier maken.

witregel

De afgelopen decennia heeft Breda een flinke transformatie doorgemaakt. Van een typische regiostad naar een stad in ontwikkeling. Hoe ervaren jullie deze verandering als Bredanaars?

Daniëlle: “Breda staat niet meer alleen bekend om het vieren van de carnaval, maar ook als studentenstad, als een stad met een lange geschiedenis en een stad met een mooi historisch centrum. Breda transformeert naar een echte hotspot. Festivals en culturele evenementen trekken steeds meer bezoekers van ver buiten de stad. Ondanks de verstedelijking en het feit dat de dorpen steeds meer een verlengstuk worden van de stad, heeft Breda haar identiteit toch weten te behouden. Dat is mooi om te zien.”

“Het continu balanceren tussen groei en behoud van de eigenheid van de stad is dé grote uitdaging waar Breda momenteel voor staat,” aldus Jos. “Breda is niet langer de provinciestad van vroeger, maar een stad van groei en vooruitgang. Met goede bereikbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ondanks al deze ontwikkelingen is de stad haar authentieke sfeer zeker niet verloren.”

witregel

Jullie zijn intensief betrokken geweest bij ontwikkelingen in Breda. Hoe heeft de rol van Rho Adviseurs zich ontwikkeld in de loop der jaren?

Jos: “Toen ik me 17 jaar geleden bij Rho Adviseurs voegde, deden we al een en ander in Breda. Het waren voornamelijk kleine projecten geïnitieerd door marktpartijen. Onze adviesrol richtte zich toen vooral op de inzet van het planologisch instrumentarium. Gaandeweg werden de projecten groter en meer divers in advisering, van grootschalige woningbouwontwikkelingen, transformatie-opgaves tot een stedelijke visie voor binnensportaccommodaties, met daarbij zowel stedenbouwkundig ontwerp, ontwikkelingsvisies, ruimtelijke onderbouwingen inclusief procesmanagement en participatie.”

“Er zaten heel bijzondere projecten tussen. Zo mocht ik als ‘verse’ projectleider bij Rho mijn tanden zetten in de herontwikkeling van het NAC-stadion en omgeving, met capaciteitsuitbreiding van het stadion, Stadastores en kantoren. Tot op heden kijk ik daar met trots en voldoening op terug. Ook het werken aan de ontwikkelingsvisie voor garagebedrijf Otten is een mooi project, met onze nauwe betrokkenheid bij de hele conceptontwikkeling, participatie met de omgeving en inrichting van de openbare ruimte.”

“De laatste jaren is er een duidelijke verschuiving merkbaar in het type projecten in Breda. De focus ligt nu op transformaties en realisatie van andere functies, met een duidelijke verschuiving van bedrijfsfuncties naar woonlocaties. De laatste jaren werken we veel aan woningbouwprojecten, want ook Breda staat voor een grote woningbouwopgave. Inmiddels hebben we de realisatie van zo’n 3.800 woningen mede mogelijk gemaakt. En er zitten in onze lopende projecten nog eens ruim 2.500 woningen in ‘de pijplijn.“

witregel

Daniëlle: “Gedurende de jaren zijn onze opdrachten en daarmee de invulling van onze rol voor de stad anders geworden. Je ziet dat we steeds meer aan de voorkant van projecten worden betrokken, een goede ontwikkeling! Dit helpt aanzienlijk om tot goed onderbouwde en snel te realiseren ontwikkelingen te komen. Het biedt kansen om ook op andere fronten te adviseren, zoals bijvoorbeeld het ontwerp of de benodigde vergunningen. Met meer dan 80 afgeronde en lopende projecten alleen al voor de stad Breda, laten we zien dat wij een betrouwbare en effectieve partner zijn bij stedelijke ontwikkelingen.”

Onze persoonlijke verbondenheid met Breda biedt veel voordelen. Omdat we er zelf wonen en leven zorgt dit voor een intrinsieke motivatie om Breda nog mooier te maken. Dit maakt ons werk persoonlijker en betekenisvoller.”

“Snelheid ontstaat door een goede samenwerking”, vat Daniëlle samen. “We hebben door de vele projecten veel kennis over wie er bij de gemeente Breda werkt, wat er van ons verwacht wordt en waar wij toegevoegde waarde kunnen leveren. Ons werk is in de basis mensenwerk!”

witregel

Voor welke uitdagingen staat Breda momenteel en welke toekomstvisie hebben jullie voor deze stad?

“De toekomst van Breda brengt flinke uitdagingen met zich mee”, aldus Jos. “Alle ambities uit de omgevingsvisie moeten samengaan in het beperkte grondgebied van Breda. Dat is een enorme opgave! Breda wil groeien met 25.000 woningen, goed bereikbaar zijn maar toch ook een stad-in-het-park blijven. Door te innoveren en te anticiperen op toekomstige uitdagingen, kan Rho Adviseurs als partner van de stad bijdragen aan een toekomstbestendig Breda.

witregel

Wat betekent dit voor de rol die Rho Adviseurs kan vervullen in Breda?

Daniëlle: “De rol die wij bij de ontwikkeling van onze stad vervullen, voelt fijn. We zijn lang, breed en persoonlijk betrokken, als betrouwbare schakel tussen marktpartijen en de gemeente. Uiteraard kijken wij vooruit. We zijn continu bezig met productontwikkeling die we in praktijk brengen of toetsen. Zo werken we aan innovaties op nieuwe thema’s. Denk hierbij aan onze energievisies en gezondheidsscans. Onze brede kennis en integrale advisering blijven we inzetten. Want Breda is niet alleen zakelijk belangrijk voor Rho Adviseurs, maar ook voor ons persoonlijk.”

Het bouwen aan je eigen stad is toch het mooiste wat er is!”

De kaart van Breda

In de loop van de jaren hebben we veel ontwikkelingen mede-mogelijk gemaakt in Breda. Met trots presenteren we onze kaart van Breda, waarop al onze mooie projecten in de stad Breda zichtbaar zijn. Deze kaart toont de diversiteit van onze advisering en de impact ervan op de stad Breda.

Rho Adviseurs staat klaar om de toekomst van Breda (en ook andere steden) vorm te geven. Behoefte aan advisering of heeft u een vraag over een van de projecten op de kaart? Neem contact op met Jos of Daniëlle en ontdek wat wij voor de ontwikkeling in uw stad kunnen betekenen!

Heeft u een vraag over Breda of behoefte aan advisering? Neem contact op met Jos of Daniëlle