Daniëlle Gooijers

Als projectleider zorgt Daniëlle voor een complete ontzorging in het planologisch proces. Daarbij zet ze haar adviesvaardigheden strategisch in om initiatieven zowel juridisch-planologisch, milieutechnisch als bestuurlijk haalbaar te maken.

Door haar sterke analytische kwaliteiten kan ze complexe materie op een heldere manier uitleggen en zo samen met haar opdrachtgever op zoek gaan naar praktische oplossingen. In de te doorlopen procedures biedt ze ondersteuning door proactief te adviseren over de te nemen stappen en stuurt ze op afspraken met het bevoegd gezag.

Er is niets zo mooi als het mee mogen werken aan ruimtelijke ontwikkelingen in je eigen stad