Horti campus greenport

Ontwerp

Of het nu gaat om nieuwe woningen, een bedrijvenpark of nieuwe natuur, elke ontwikkeling begint met een ruimtelijk ontwerp. Rho Adviseurs ontwerpt op alle schaalniveaus. Van kleine dorpsinbreidingen tot nieuwe energielandschappen. Met als uitgangspunt dat iedere ontwikkeling in de ruimte de kwaliteit van onze leefomgeving versterkt.

De rol van het stedenbouwkundig ontwerp verandert en Rho Adviseurs weet hoe hiermee om te gaan. Wij kijken vooruit. Van organische gebiedsontwikkeling, via stapsgewijze stedenbouw naar flexibele ontwikkelingsgerichte plannen.

Een ontwerp maken wij nooit alleen! Het intensief betrekken van de opdrachtgever en de omgeving is essentieel voor het maken van de juiste afwegingen.

Rho Adviseurs
 

In onze werkwijze staat samenwerking centraal. Met onze opdrachtgevers, met bewoners, ondernemers en bestuurders. Onze ontwerpers zijn creatief en werken multidisciplinair. Vanuit de randvoorwaarden van de opdrachtgever, via de wensen van betrokkenen, komen we tot een gezamenlijk inzicht.

Afgewogen ontwerp met haalbaar resultaat

Onze ontwerpen komen tot stand binnen een integraal planvormingsproces. Van ideevorming tot aan de realisatie. Want elke vraag is uniek.

Een gedegen analyse van historie, ondergrond en omgeving vooraf, is essentieel voor het tekenen van een nieuwe toekomst. Dit betekent dat wij in een vroeg stadium ruimtelijk onderzoeken welke mogelijke kansen en bedreigingen er spelen.

Ook integratie in ons vak. Wij brengen verschillende expertises bij elkaar en met elkaar in verband. Opdat zichtbaar wordt wat dat in de ruimte kan betekenen. Hiertoe werken we met modellenstudies die de gevolgen en ruimtelijke kansen van de verschillende ontwerpkeuzes inzichtelijk maken. Ontwerpend onderzoek, maatschappelijk draagvlak, ruimtelijke en financiële optimalisaties zorgen uiteindelijk voor een afgewogen ontwerp met een haalbaar resultaat. 

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Stefan