Kostenverhaal

Kostenverhaal

Het verhalen van kosten is een wettelijke plicht. Bij de meeste gebiedsontwikkelingen worden op vrijwillige basis afspraken gemaakt over het kostenverhaal in anterieure overeenkomsten. Maar hoe verhouden die afspraken zich tot de exploitatiebijdrage? Rho Adviseurs helpt bij het maken van een keuze en kan deze vastleggen in een anterieure overeenkomst of een exploitatieplan. Ook fondsvorming behoort tot ons specialisme.

Strategische keuze, strategisch advies

Met de Omgevingswet in aantocht komen er twee systemen voor kostenverhaal:

  • systeem voor integrale gebiedsontwikkelingen (op basis van een eindbeeld met een fasering)
  • systeem voor organische gebiedsontwikkelingen (met een ontwikkelkader zonder fasering)

De keuze voor één van deze beide systemen is een strategische, die bij de start van een bestemmingsplan/omgevingsplan gemaakt moet worden. Rho Adviseurs heeft alle specialismen in huis om te komen tot de juiste keuze en inzet van het instrumentarium kostenverhaal. Mede omdat wij aan de wieg hebben gestaan van de wet, kennen wij als geen ander alle ‘ins and outs’.

Met de juiste strategie, in combinatie van de inzet van het instrumentarium kom je tot een maximaal, maar wel rechtvaardig kostenverhaal en realistische fondsafdrachten. Wij leveren maatwerk voor elke situatie!

Rho Adviseurs

Fondsvorming

Met de invoering van de Omgevingswet krijgen gemeenten straks ruimere mogelijkheden om aan fondsvorming ten behoeve van ruimtelijke kwaliteit te doen. Vaak in combinatie met afspraken over de plankosten vanaf het moment van beoordeling van een principe-aanvraag tot en met de beroepsprocedure bij de Raad van State.
Rho Adviseurs heeft al vele gemeenten op dit vlak geadviseerd.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Jody