Jody Bakker

Jody werkt aan gebiedsontwikkelingen door heel Nederland. Kenmerkend voor Jody is een integraal perspectief. Ze is actief op het gebied van kostenverhaal, financiële haalbaarheid, planschade en planologie.

Jody beschikt over een brede achtergrond in de ruimtelijke ordening. Hierdoor weet zij de financiële kant van gebiedsontwikkeling goed te positioneren in een grotere context.

Voor gebiedsontwikkelingen legt Jody de koppeling tussen het bestemmingsplan en het exploitatieplan. In beide werelden voelt Jody zich thuis. In de praktijk betekent dit dat ze samen met haar collega’s aan veel verschillende projecten werkt: exploitatieplannen, anterieure overeenkomsten, tot aan Chw-plannen, ruimtelijke onderbouwingen en advisering op het gebied van de Omgevingswet. Hierdoor is ze goed in staat om de afhankelijkheden tussen de verschillende producten te doorgronden en te overzien.

Samen meerwaarde creëren!

Door haar sterke analytische kwaliteiten kan zij complexe materie op een heldere manier toelichten en illustreren met begrijpelijke schema’s en voorbeelden. Haar doel is om vanuit haar rol bij te dragen aan een fijne samenwerking tussen alle betrokken partijen die resulteert in projecten met meerwaarde.