omgevingsprogramma

Omgevingsprogramma

De Omgevingswet breidt de gereedschapskist uit die gemeenten en provincies hebben om de fysieke leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Daarbij herkennen we veel van de bestaande instrumenten, waaronder ook het omgevingsprogramma. Maar ze zijn niet hetzelfde. Door de nieuwe wet krijgen deze instrumenten een powerupgrade.

Het programma als onderdeel van omgevingsplan

De Omgevingswet omarmt het middel van ‘het programma’. Omgevingsprogramma dat wij al kennen onder het oude stelsel en dat nu ook onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan.

Waarom?

Het omgevingsprogramma is een geweldig middel om van een omgevingsplan een regeling te maken die op elk moment van de planperiode de kwaliteit van de fysieke leefomgeving borgt.

Rho Adviseurs

Het omgevingsprogramma is een fantastisch middel dat het gat tussen de ist en de soll van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving overbrugt.
Het borgt dat binnen de tijdsspanne die in het programma is genoemd, de ten doel gestelde kwaliteit wordt bereikt. En met de daarmee verplichte monitoring wordt dat ook nog eens inzichtelijk gemaakt.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Derk-Jan