behoefte onderzoek

Behoefteonderzoek

De markt bepaalt – dat is gemakkelijk gezegd. Maar ontstaat er dan ook een goede ruimtelijke ordening? En haalt het initiatief de eindstreep? Het is de expertise van Rho Adviseurs om samen met initiatiefnemers te komen tot een optimaal ontwikkelingsprogramma. Een programma dat past bij de ambitie en het gebied waarin de ontwikkeling plaatsvindt.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Rho Adviseurs onderzoekt de haalbaarheid van plannen en brengt partijen bij elkaar.

Voor wat hoort wat

De ladder voor duurzame verstedelijking is een verplichte motivering die moet worden opgenomen bij ieder plan voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De benodigde laddertoets vormt vaak essentieel onderdeel in de onderbouwing van projecten waaraan we werken. Rho Adviseurs hanteert daarbij het ‘voor wat hoort wat’-principe. Want een economische ontwikkeling komt gemakkelijker van de grond als er voor álle partijen winst is te behalen.

 

Geen "show-stopper"

Rho Adviseurs stelt alles in het werk om van de laddertoets geen ‘show-stopper’ te maken. Wij maken in dat kader doorlopend beleidsanalyses en behoefteonderbouwingen voor uiteenlopende functies. Dit om de kansrijkheid van projecten al in een vroeg stadium in te schatten, de behoefte te beschrijven en de locatiekeuze te motiveren.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Joost