Joost Jansen

Joost heeft een brede interesse in de wereld van de ruimtelijke ordening. Hij staat bekend als pragmatisch, kan uit veel informatie snel tot de essentie van zaken komen en is gericht op het vinden van oplossingen en het bereiken van overeenstemming.

Hij maakt doorlopend beleidsanalyses en behoefteonderbouwingen voor uiteenlopende functies, zoals wonen, werken en leisure. Dit om de kansrijkheid van projecten in te schatten, de behoefte te beschrijven en de locatiekeuze te motiveren aan de hand van de ladder voor duurzame verstedelijking. De beleidstoets, en dan vooral de toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking is een essentieel onderdeel in de onderbouwing van projecten.

Een goed plan is een haalbaar plan.

Joost heeft ook ruime ervaring met toekomstplanning voor gemeenten en ontwikkelaars. Hij is vaak als adviseur betrokken bij de procesbegeleiding en het opstellen van omgevingsvisies. Hij heeft zowel gemeentelijke als intergemeentelijke visies en visies voor deelgebieden opgesteld. En dat zowel voor overheden als particulieren.
Luchtfietserij is niet zijn ding. Joost vindt het belangrijk om te komen tot uitvoerbare visies. Dit is volgens hem altijd mogelijk door realistische doelen te stellen en draagvlak te laten groeien door partijen in het gebied samen te brengen.