Ecologie

Natuur is uiterst waardevol in termen van economie en volksgezondheid. Maar óók vanwege de intrinsieke waarde van flora en fauna. Behoud en herstel van natuur behoort daarom een integraal onderdeel te zijn van ruimtelijke planvorming. Rho Adviseurs bekijkt elk plan en project door deze groene bril.

Ons uiteindelijke doel is om Nederland met goede ruimtelijke plannen mooier, groener, gezonder, veiliger en welvarender te maken.

Rho Adviseurs

De groene bril van Rho

Behalve toetsing aan de Wet Natuurbescherming en het natuurbeleid van provincies, onderzoeken we of een plan of project een ecologische meerwaarde kan toevoegen. Door een groene inrichting en/of een groen beheer van de bebouwde en onbebouwde ruimte. Want groene en aantrekkelijke gebieden zijn van onschatbare waarde. De corona-crisis heeft dit belang duidelijk onderstreept. Natuur nodigt uit tot bewegen, filtert fijnstof, tempert hittestress en maakt mensen blijer.

Ook het verzorgen van de procedurele kant van het thema Natuur is bij Rho Adviseurs in goede handen:

  • voortoetsen
  • passende beoordelingen
  • vergunningen
  • ontheffingen
  • in voorkomende gevallen tot bij de Raad van State

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Eric