Eric van der Aa

Eric probeert als senior-ecoloog en landschapsarchitect de inrichting van ons land in een groene richting bij te sturen. Ruimtelijke dynamiek is daarbij geen bedreiging maar een kans! De bouw van 1 miljoen extra woningen kan immers heel goed samengaan met het sterk verminderen van de knelpunten op het gebied van klimaat, stikstof, biodiversiteit, waterhuishouding en gezondheid. Deze stelling is, behalve op 30 jaar werkervaring, ook gebaseerd op ruim 40 jaar ervaring als enthousiast amateur-vogelaar en -botanicus. 

De taak van een groene adviseur is het aanreiken en onderbouwen van groene ideeën hoe het beter kan of zelfs moet. Dat daarvoor soms sterk moet worden afgeweken van wat decennialang gebruikelijk was in de ruimtelijke ordening, is voor hem alleen maar een stimulans.

Een mooier, gezonder en welvarender Nederland begint bij een grondige omvorming van de landbouw!

Eric’s visie op de ruimtelijke toekomst van Nederland is onder meer verwoord in vele artikelen en blogs. Vergeet niet een kijkje te nemen bij zijn aquarellen (5 keer geselecteerd voor Birds in Art!) en natuurfoto’s.