Geluid

Geluid is een omgevingsaspect dat voor bijna elke ontwikkeling van groot belang is. Het wordt steeds duidelijker dat geluid niet alleen hinderlijk kan zijn, maar dat langdurige blootstelling aan een te hoge geluidbelasting kan leiden tot gezondheidsschade. Reden om dit aspect in een zo vroeg mogelijk stadium bij een ontwikkeling te betrekken.

Alle geluidexpertise in huis

Rho Adviseurs beschikt over een team van geluidspecialisten die inzetbaar zijn bij uiteenlopende vraagstukken. Wij zetten onze expertise o.a. in:

  • bij infrastructurele projecten
  • bij gebiedstranformaties
  • bij wonen op geluidbelaste locaties
  • bij het oprichten of uitbreiden van een bedrijf

Onze geluidadviseurs zorgen, mede aan de hand van geavanceerde rekenmodellen, voor een goede onderbouwing en belangenafweging in het onderzoek.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Rients

Kom je ons team Omgevingsaspecten versterken?