Petra Dijkgraaf

Petra is een bekend gezicht: ze werkte al bij ons toen Rho Adviseurs nog RBOI heette. Petra heeft ruime ervaring als verkeerskundige en werkt nu al meerdere jaren bij ons als specialist geluid.

Petra: ‘Ik hou ervan om me te verdiepen in één onderwerp en daar specialist in te zijn. Dat doe ik nu op het kennisgebied geluid. Hier in de randstad is het uitdagend om te werken aan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor toekomstige bewoners van ontwikkelingen. Dat motiveert mij om al in een vroeg stadium bij het planproces betrokken te zijn. Zodat er tijdig rekening gehouden kan worden met waar het geluid vandaan komt.’

Petra zorgt voor de relevante akoestische onderzoeken en de benodigde onderbouwing bij ontwikkelingen. Denk aan verkennende berekeningen en het toetsen van een bouwplan. Ze vindt het leuk om onderzoek toe te lichten en te bespreken met de opdrachtgever, met als doel om te komen tot mogelijke maatregelen voor de invulling van een gebied. Haar verkeerskundige kennis ziet ze hierbij als meerwaarde. Het is tenslotte het verkeer dat het geluid veroorzaakt.

Het leuke aan de functie specialist geluid is dat je werkt over de randen van je vakgebied, het raakt ook aan bouwtechnische aspecten.

De Omgevingswet biedt extra kansen voor het thema geluid. Het toetsingskader, de systematiek, de rekenmodule; alles verandert. Petra: ‘De nieuwe wetgeving vraagt om monitoring en beheersing van geluid door het voorkomen van onbeheerste geluidgroei op geluidgevoelige gebouwen en het bevorderen van bronbeleid. Dit komt ten goede aan de gezondheid van toekomstige bewoners. En daar kan ik aan bijdragen!’