GIS-data Welberg

Gis- en datamangement

Digitale geo-informatie vormt de basis voor elk ruimtelijk project. Slim datamanagement zorgt ervoor dat binnen een project gebruik wordt gemaakt van dezelfde gegevens. En dat alle beschikbare informatie voor iedereen toegankelijk is. Rho Adviseurs maakt optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden om ruimtelijke processen te ondersteunen.

Rho Adviseurs ondersteunt opdrachtgevers door:

  • het digitaal beschikbaar stellen van ruimtelijke besluiten, onderbouwingen, exploitatieplannen en bestemmingsplannen (conform de landelijke RO-Standaarden)
  • projecten te onderbouwen en de locatiekeuze, haalbaarheid alternatievenonderzoek en SWOT-rapportages te ondersteunen met een grafisch informatiesysteem (GIS)
  • inzet van een digitaal portaal ten behoeve van de communicatie met stakeholders en/of bewoners en omwonenden van een plangebied.
  • het maken van 3D ontwerpen -animaties en -presentaties.
  • het verzorgen van het inhoudelijke en technische beheer van een planvoorraad.

Sterke expertise

Rho Adviseurs is dé partij voor advies over digitalisering van ruimtelijke plannen.

  • wij hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de RO-standaarden.
  • in opdracht van de Rijksoverheid werken wij mee aan het digitale prototype voor het omgevingsplan
  • wij participeren in GOOD, het project Gezamenlijke Onstluiting OmgevingsData, dat aansluit bij het Europese INSPIRE project.
  • wij zijn actief lid van Provero, de vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Fokke