Fokke Plantinga

Als digitaliseringsdeskundige, heeft Fokke in zijn werk vrijwel dagelijks te maken met concrete informatievragen en de manier waarop deze via het omgevingsinstrumentarium en de daarmee samenhangende informatiebronnen beantwoord kunnen worden. Fokke is dan ook goed in staat om de omgevingsdocumenten te analyseren en hiervoor specifieke toepassingen op te stellen.

Fokke is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Zowel intern bij de Taskforce Omgevingswet als bij diverse, landelijke initiatieven. Zo is hij betrokken bij het opstellen van de STOP/TPOD standaarden via zijn detachering bij Geonovum.

Fokke is klantgericht, georganiseerd en competent. Van­uit zijn kennis en ervaring weet hij heel goed verbanden te leggen tussen verschillende disciplines. Hij kan moeilijke materie op een enthousiasmerende wijze helder uitleggen en neemt alle tijd om vragen te beantwoorden.