Stikstof

Veel ruimtelijke plannen en projecten liggen stil door “stikstof”. Bij Rho Adviseurs geven we een tegengeluid. Wij kijken naar hoe een project wél door kan gaan. Dat doen we met onze diepgaande kennis en ervaring in combinatie met uitgebreide, juridische kundigheid.

Wij zoeken samen naar een manier om het project te verwezenlijken, zonder de natuur te schaden.

Rho Adviseurs

Rho Adviseurs: de juiste weg in de stikstofcrisis

Rho Adviseurs heeft ruimte ervaring met het verplichte rekenprogramma AERIUS Calculator. Niet iedere depositie die uit AERIUS rolt, hoeft een probleem te zijn. Een getalletje is immers niet altijd een significant effect, zelfs niet op “overbelaste” locaties.

Door aan de voorkant goed na te denken over de inzet van materieel, fasering en verkeersafwikkeling kunnen stikstofproblemen vaak al worden voorkomen. Ook het intern en extern salderen kan uitkomst bieden.

 

Gewapend met ervaring, ecologische kennis en kennis van de meest recente jurisprudentie leveren wij de onderbouwing zoals vergunningverleners en/of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die willen zien. Soms met een uitgebreide beoordeling en soms een goed gesprek met het bevoegde gezag.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Eric