Koos Seerden benoemd tot bestuurslid Koninklijke NLingenieurs

PERSBERICHT

TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR KONINKLIJKE NLINGENIEURS

Koos Seerden en Christa Drolenga benoemd tijdens de ALV


Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 juni jl. hebben de leden van Koninklijke NLingenieurs ingestemd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en de herbenoeming van een zittend bestuurslid. Koos Seerden, algemeen directeur Rho Adviseurs, vervangt Steven Mast die zijn bestuurstaken twee termijnen vervuld heeft. Koos zal per direct de functie van penningmeester van hem overnemen. Christa Drolenga, directeur van HE adviseurs, zal na de volgende ALV-vergadering van 18 november William Sanders opvolgen als bestuurslid. Tot slot is Stephan van der Biezen van Witteveen+Bos herbenoemd voor een tweede periode van drie jaar. Koninklijke NLingenieurs is blij dat het zevenkoppige bestuur weer stevig ingevuld is met deze personen.

Tijdens de ALV bedankte bestuursvoorzitter Carla Moonen Steven Mast hartelijk voor zijn tomeloze inzet: ‘Sinds de wijziging van de bestuursstructuur in 2015 heeft hij onze financiële zaken goed in de gaten gehouden.’ Zij gaf aan in Koos een waardige opvolger te hebben gevonden. Daarnaast stipte Carla Moonen de diversiteit van de bestuursleden aan: ‘Ik ben verheugd dat we met Christa een vrouw opererend in het ingenieursveld hebben weten aan te trekken in het bestuur.’

De kersverse bestuursleden motiveerden tijdens de vergadering waarom zij de rol als bestuurslid van Koninklijke NLingenieurs graag willen vervullen:

In deze tijd met grote transities is het naar mijn idee van belang om de praktijk te betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering. Door kennis en inzichten van leden te bundelen en gezamenlijk op te trekken worden we als branche als een samenwerkingspartner gezien van de overheid waardoor we veel meer invloed hebben.

Koos Seerden

Ik denk dat er een belangrijke rol voor Koninklijke NLingenieurs weggelegd is in de huidige tijd waarin de ingenieurswereld zo in beweging is. We kunnen de grote vraagstukken van nu enkel oplossen als iedereen meedoet. Of je nu oud of jong bent, man of vrouw of van welke nationaliteit dan ook, iedereen moet zich welkom en waardevol voelen binnen de ingenieurswereld. Ik draag daar als ambassadeur graag mijn steentje aan bij.

Christa Drolenga

Koninklijke NLingenieurs kijkt positief terug op het jaar 2020, ondanks de coronacrisis. Directeur Jacolien Eijer lichtte het jaarverslag toe tijdens de vergadering en concludeerde: ‘We hebben golven gemaakt! Op deze golven surfen we in 2021 verder door impact te maken vanuit een stevige basis.’


Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie contact op met Ellen Smit, Manager Verenigingszaken: ellen.smit@nlingenieurs.nl of Connie van Rossum, Communicatiemanager: communicatie@nlingenieurs.nl.