Omgevingsplan Buitengebied Boekel

tags:
  • Pilot Omgevingsplan voor het buitengebied
Met het omgevingsplan werkt de gemeente Boekel aan deregulering en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Het omgevingsplan is op een bijzondere manier digitaal vormgegeven om de raadpleegbaarheid voor burgers te verbeteren.

Wij hebben voor de gemeente Boekel een pilot-omgevingsplan voor het buitengebied opgesteld. Boekel heeft hiervoor gekozen omdat de doelen van de Omgevingswet beter aansluiten bij de eigen werkwijze: het Boekels model.

Het Boekels model gaat uit van vertrouwen en weinig regels. Boekel wil met het omgevingsplan procedures voor gewenste initiatieven versnellen. Daarnaast wil Boekel met het omgevingsplan de transitie naar een verantwoorde veehouderij stimuleren en werken aan een gezonde leefomgeving.  Samen met Boekel hebben wij over het plan en het proces een artikel in het blad Landwerk gepubliceerd.

De digitale raadpleegomgeving van het Omgevingsplan kunt u hier inzien.

Voor meer informatie over omgevingsplannen voor het Buitengebied neemt u contact op met Martijn Kegler.