Position paper Omgevingswet

Op 24 februari 2023 heeft Kennislab Omgevingswet, een samenwerkingsverband van ruimtelijke adviesbureaus waarvan Rho Adviseurs medeoprichter is, een position paper aangeleverd bij de Eerste Kamer. In dit betoog gaat Kennislab in op de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet in het licht van de voorgenomen inwerkingtreding op 1 januari 2024.

Position paper Omgevingswet

Belangrijke aandachtspunten

Als belangrijkste aandachtspunt rond de inwerkingtreding van de Omgevingswet, noemt Kennislab de noodzaak van een echt besluit. Om in de praktijk over te gaan naar de nieuwe juridische werkelijkheid onder de Omgevingswet, is een eenduidig besluit over de invoeringsdatum essentieel. Belangrijk daarbij is een termijn van minimaal 6 werkbare maanden tussen besluit en invoering. Dit betekent dat invoering op 1 januari 2024 alleen verantwoord is bij een besluit in maart 2023. Daarnaast moet gewerkt worden aan een aantal noodzakelijke randvoorwaarden, die tijdig beschikbaar moeten zijn.

 

Verbetertraject na invoering

Verder stelt Kennislab dat we rekening moeten houden met een intensief verbetertraject na invoering van de Omgevingswet. ‘The proof of the pudding is in the eating’; pas na invoering wordt echt duidelijk wat werkt, wat niet en welke aandachtspunten er zijn. In de beginperiode na invoering moeten we rekening houden met extra werk bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Daardoor zullen we vertragingen in planprocessen in gebiedsontwikkeling in het begin moeten accepteren.

Over Kennislab Omgevingswet

Kennislab Omgevingswet heeft op 30 november 2021 deelgenomen aan een door de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomst over de invoering van de Omgevingswet, die als thema had ‘Een goed werkend DSO’. De position paper gaat overigens niet in op de technische aspecten van het DSO, maar benoemt diverse noodzakelijke randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de Omgevingswet succesvol kan worden ingevoerd. Meer informatie over Kennislab Omgevingswet vindt u op de website van BNSP.

Op de website van de Eerste Kamer vindt u alle position papers ten behoeve van het debat op 7 maart 2023 over de voorgenomen inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

De position paper van Kennislab Omgevingswet, met een uitwerking van de noodzakelijke randvoorwaarden, vindt u hier.

Fokke Plantinga (Rho Adviseurs) was op 15 oktober 2019 door de Eerste Kamer als deskundige uitgenodigd. Hij zei toen dat het ijs erg dun was en er eigenlijk nog niet geschaatst kan worden. Het lijkt er op dat het ijs nu voldoende is aangegroeid en dat er in principe geschaatst kan worden. Maar voordat er verantwoord een Elfstedentocht gereden kan worden, moeten tijdig de nodige noodzakelijke randvoorwaarden worden gemaakt, geregeld en georganiseerd.

Heeft u vragen over de position paper? Neem contact op met Koos

Beeld: Het beeldmateriaal in dit artikel is eigendom van Eerste Kamer der Staten-Generaal, Hans Kouwenhoven