OlstWijhe-raalte-buitengebied-Salland

Bestemmingsplan Buitengebied Salland

Drie bestemmingsplannen Buitengebied, synchroon aan elkaar geactualiseerd met één doel: het behouden van het bijzondere karakter van Salland, maar tegelijkertijd ook ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor de vele vormen van agrarisch ondernemerschap in deze streek. Een bijzonder project omdat maar weinig gemeenten voor een dergelijke aanpak kiezen en bovendien door de omvang van het project.

 

Het gaat hier om een gebied van ruim 39.500 ha. De bestaande bestemmingsplannen voor het buitengebied waren verouderd en op veel punten herzien of gewijzigd en dus versnipperd qua regeling en bestemmingssystematiek. Met de nieuwe bestemmingsplannen krijgen de drie gemeenten in Salland een nieuwe en actuele bestemmingsregeling én een op hoofdlijnen gelijke regeling voor alle drie de gemeenten.

Beleidsmatig stonden twee speerpunten centraal:

  1. De bestemmingsplannen moesten ontwikkelingsgericht zijn
  2. Aan de ontwikkelingsmogelijkheden moesten kwaliteitseisen kunnen worden gesteld.

Het resultaat?
Drie flexibele bestemmingsplannen, die niet meer regelen dan noodzakelijk is. Drie bestemmingsplannen waar vele ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, al of niet na afweging van alle belangen.

Drie bestemmingsplannen die, afhankelijk van de aard en omvang van de ontwikkeling, verschillende eisen stellen aan de mate waarin kwaliteit moet worden toegevoegd aan de ontwikkeling. Bij dat laatste was het al eerder door de drie gemeenten opgestelde landschapsontwikkelingsplan van grote waarde

Een uniek project, waarin niet alleen intensief is samengewerkt met de drie betrokken gemeenten, maar ook met betrokken ondernemers, bewoners en overige belanghebbenden. Hiermee is een duurzame basis gelegd voor de toekomst van bewoners, bezoekers en ondernemers in dit prachtige gebied.