Binnenstad Groningen – herontwikkeling Dudok terrein

In de binnenstad van Groningen stond een in verval geraakt monumentaal tankstation van architect Willem Dudok. Gemeente Groningen heeft de ambitie om de plek van het voormalig tankstation aan de noordzijde van de Diepenring te transformeren tot een groene plek aan het water. Om de transformatie van het Dudok-gebied mogelijk te maken, is een prijsvraag uitgezet die is gewonnen door Marseille Buiten in samenwerking met IRIS architecten.

Op dit moment wordt de locatie getransformeerd tot een openbare plek met veel ruimte voor groen. Eeuwenlang was dit gebied een werklandschap, eerst als overslaghaven en later als tankstation. Nu transformeert dit gebied van verhard gebied naar een groene verblijfsplek. Dit levert op een warme dag wel 13 graden temperatuurverschil op. Voor het eerst krijgt de binnenstad van Groningen een verblijfsplek met een directe verbinding met het water.

Het Dudok-terrein voor en na de transformatie

Dudok aan het Diep

Het plein wordt zeer groen ingericht. Er worden circa 20 bomen in het projectgebied geplant, inclusief een gazon en vaste planten. Er komen meerdere groenvoorzieningen die onderbroken worden door stenen looppaden. Het groen zorgt voor afscherming van het wegverkeer op de Turfsingel, zodat bezoekers echt een groene ervaring hebben wanneer zij het gebied aandoen.

Zicht op het nieuwe Dudok-terrein vanaf de Ebbingebrug

De oude kade langs het water blijft in het plan aanwezig als looproute. Op het water, langs de Rijksmonumentale kademuur, wordt een lange houten vlonder gerealiseerd. Dit houten looppad biedt mensen de gelegenheid om nabij het water te recreëren.

Het voormalige tankstation speelt een centrale rol in het ontwerp. De overkapping van het tankstation en de pompen worden verwijderd uit het projectgebied. Maar de verwijzing naar het voormalige gebruik van de locatie blijft in stand, mede door de renovatie van het Dudok-gebouw.

Het plein wordt zeer groen ingericht, met aandacht voor verblijfskwaliteit en met kansen voor ontmoeting en recreatie aan het water.”

Jeroen Marseille
 

Bijtanken bij Dudok

Het Dudokgebouw (het huidige pompstationgebouw) is een centraal element in de planvorming. Aan de pleinzijde komt horeca met ruimte voor een terras. Straks kun je hier een kopje koffie met een broodje kopen. Ook aan de oostzijde is een verblijfsplek ingericht, vanwaar je prachtig zicht hebt op de bocht in de Diepenring. Met evenementen, films, kunst en wandelroutes zijn er allerlei initiatieven om het Dudok-terrein te verbinden met de rest van de binnenstad van Groningen.

Met het ontwerp van Marseille Buiten heeft Stephan namens Rho Adviseurs de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de vergunningsaanvraag. Daarin hebben we gemotiveerd dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Dankzij de nieuwe bestemming transformeert het gebied naar een groene plek aan het water waar het goed toeven is.

Mooi dat wij hieraan konden bijdragen door het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing, het uitvoeren van stikstofberekeningen en akoestisch onderzoek!”

Stephan Latuputty

Beeldrecht: Impressies Marseille Buiten

Meer weten over de transformatie van Dudok? Neem contact op met Stephan