centrum ontwikkeling

Centrumontwikkeling

Een centrum is steeds meer een ‘gemengd’ gebied met wonen, winkelen, werken en recreëren. Met plekken waar het prettig verblijven is. Dit betekent dat centrumgebieden moeten transformeren van winkelmachines naar gemengde gebieden met een eigen identiteit. Zeker geen eenvoudige opgave.

Rho werkt aan een nieuwe toekomst voor centrumgebieden.

Een nieuwe toekomst voor centrumgebieden gaat niet vanzelf.
Rho Adviseurs gelooft in een heldere visie, een werk van lange adem, waarbinnen constante vernieuwing mogelijk is. Rho Adviseurs helpt daarbij door:

 • belangen te inventariseren
 • belangen te prioriteren
 • perspectieven te vinden
 • doelen te stellen en deze te realiseren
 

Toekomstbestendig

Ruimtelijk-economische afwegingen vragen om maatwerk. Het is van belang perspectieven te formuleren en kaders te stellen die duidelijkheid geven. Perspectieven en kaders waarbinnen ondernemers en investeerders met vertrouwen kunnen ondernemen. Rho Adviseurs is hierin de verbindende schakel tussen ‘markt’ en ‘overheid’.

Onze aanpak

Rho Adviseurs heeft alle kennis in huis. Kennis die noodzakelijk is bij de integrale en vaak complexe keuzes die gemaakt moeten worden voor centrumgebieden.

Die keuzes baseren wij op analyses en onderzoeken die wij uitvoeren. We zetten visies en maatregelen in. Bij centrumgebieden hanteren wij een systeem, waarbij zowel stimuleringsmaatregelen als RO maatregelen worden gehanteerd (“de wortel en de stok”). Waar nodig, trekken we zelf de kar.

Zo is Rho Adviseurs de landelijk initiatiefnemer van de handreiking sanering van plancapaciteit én van de handreiking dienstenrichtlijn.

Onze expertises voor centrumontwikkeling hebben wij gebundeld in een vast team. Ons Retail-team kan ondersteuning bieden bij:

 • Visie- en beleidsvorming voor detailhandel en horeca (zowel gebieden als gemeenten)
 • Advies ten aanzien van leegstandsbestrijding, sanering van winkelmeters en transformatie
 • Advisering over en onderbouwing van plannen en visies m.b.t. de dienstenrichtlijn
 • Regie in transformatieprojecten
 • Positionering van centrumgebieden en profilering deelgebieden
 • Toetsing (financiële) haalbaarheid nieuwe initiatieven
 • Goede ruimtelijke onderbouwing van initiatieven
 • Marktonderzoek op branche-niveau

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Tommy