Waar voorheen de Nibbit-chipjes uit de fabriek kwamen in Breda, verrijst straks een nieuwe woonwijk met meer dan 600 woningen. Deze bijzondere transformatie maakt onderdeel uit van de zogenaamde ‘versnellingsopgave’ van de gemeente Breda. Daarmee zet de gemeente haar schouders er vol onder om het woningtekort zo spoedig mogelijk terug te dringen. Als Rho Adviseurs dragen we hier ook ons steentje aan bij.

Met deze ontwikkeling wordt aan een prominente locatie in de stad een nieuwe betekenis gegeven.

 

Van industriegebied naar woongebied

Het stedenbouwkundig plan met een sterke verwijzing naar het industriele karakter situeert alle bouwblokken grenzend aan het grootschalige nieuwe wijkpark. Parkeren is ingericht in een mobiliteitshub en parkeerkelder, waardoor de wijk op maaiveld autovrij is. Het cultuurhistorisch waardevolle ketelhuis en portierslodge, die een horeca bestemming krijgen, blijven behouden en geven de plek karakter.

Voor ontwikkelingscombinatie NBU/Maas-Jacobs heeft Rho Adviseurs het haalbaarheidsonderzoek met alle sectorale onderzoeken begeleid. Ook hebben wij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan voor onze rekening genomen. Dit plan ligt momenteel ter inzage.

Meer weten? Neem contact op met Jos