woningbouw

Woningbouw

In Nederland staan we de komende jaren voor een gigantische woningbouw opgave om het tekort én de mismatch op de woningmarkt op te lossen. Als Rho Adviseurs werken wij mee aan deze opgave. Dat doen we door heel Nederland, op alle schaalniveaus, zowel in binnenstedelijke transformatie als uitleggebieden.

De versnellingsopgave woningbouw

Het kabinet trekt één miljard euro uit om het tekort aan woningen te helpen oplossen. Rho Adviseurs is betrokken bij het samenstellen van de voorwaarden, waaraan projecten moeten voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Daarbij is de financiële onderbouwing een factor van belang. Belangrijk dus om de financiële voorwaarden vooraf goed te toetsen. Als Rho Adviseurs hebben wij inmiddels verschillende gemeenten begeleid in de aanvraag voor deze versnellingsregeling.

 

Onze advisering richten wij nadrukkelijk op corporaties. Met de verduurzamingsopgave staan zij voor grote transformaties in hun woningbezit. Met de ‘Rho versnellingsbak’ geven we handreikingen voor kortere processen daarnaartoe. Met slimme en strategische keuzes vooraf, werk je efficiënter en dus sneller.

Als adviseurs zijn we een intermediair tussen ontwikkelaars en de gemeente. Het wordt ingewikkeld als allerlei belangen samenkomen. De binnenstedelijke gebiedsontwikkeling kent de grootste uitdagingen: hoge ontwikkelingskosten zetten het zo gewenste betaalbare woonprogramma onder druk. Want de bestaande structuur wordt aangetast en veranderingen nu eenmaal voor iedereen lastig zijn. Zeker in je eigen achtertuin.

We managen verandering. Dat is de uitdaging van ons vak!

Rho Adviseurs

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Jos