Deurne centrumvisie

Centrumvisie Deurne: naar een compacter centrum!

De titel van de Integrale Centrumvisie Deurne luidt: “Samen keuzes maken!”. In de visie worden keuzes gemaakt voor de toekomst van het centrumgebied van Deurne.

 

De afgelopen jaren hebben er veel inspanningen plaatsgevonden om het centrum van Deurne economisch beter te laten functioneren, meer sfeer en beleving toe te voegen en de leegstand terug te dringen. Ondanks deze inspanningen, is de leegstand toegenomen. Door trends en ontwikkelingen, zal de leegstand waarschijnlijk verder toenemen. Dit betekent dat het aantal winkels afneemt. Er komt meer ruimte voor een mix van wonen, werken, winkelen en verblijven. Het centrum verandert van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’.

Met de integrale centrumvisie bouwt de gemeente, in samenwerking met alle partners in het centrum, voort op het centrumplan ‘Samen Deurne Centrum verbeteren’, aangevuld met een frisse blik op de toekomst. De Integrale Centrumvisie gaat uit van een gewenste verdeling van het centrum in drie gebieden:

  • Een compact kernwinkelgebied met optimale mogelijkheden voor winkels (‘perspectiefrijk gebied’)
  • Een beheersgebied met een functiemenging van bestaande winkels in combinatie met wonen, dienstverlening en (sociaal) maatschappelijk (Stationsstraat zuid)
  • Transformatiegebied met een mix van winkels, wonen, dienstverlening, cultuur en (sociaal) maatschappelijk (Kerkstraat, Molenstraat en Helmondseweg)

Deze driedeling moet ervoor zorgen dat winkels en horeca zich meer concentreren in een gebied rond de Markt, Dr. Anna Terruweplein, Martinetplein en Wolfsberg. In dit gebied worden publiekstrekkende functies toegestaan. Wonen op de begane grond is niet toegestaan. In de transformatiegebieden krijgen functies als wonen, dienstverlening, (sociaal) maatschappelijk en cultuur ruim baan. Als een gebouw verandert van bestemming, komt de detailhandelsbestemming te vervallen. Dat geldt ook bij een leegstand van meer dan drie jaar. In het beheersgebied wordt functiemenging tussen winkels en andere functies toegestaan.

De Integrale Centrumvisie is opgesteld in een uitgebreid interactief proces met alle partijen die bij het centrum betrokken zijn. Rho Adviseurs heeft de centrumvisie opgesteld en het participatieproces begeleid.

centrum visie Deurne
centrum visie Deurne