Energieke toekomst stadsdorp 3223

Energieke toekomst: Stadsdorp 3223

Hellevoetsluis heeft veel te bieden. Een pittoresk stadje aan de Haringvliet, met een rijke historie en volop mogelijkheden tot vermaak in de natuur en op het water. De gemeente wil de vele gezichten van haar stad samenbrengen door een nieuw gebied te ontwikkelen waarin geleefd, gewerkt, gesport en gewoond gaat worden. En waar veel aandacht is voor openbaar groen.

 

In de wijk Nieuw-Helvoet komt rondom de Sportlaan een nieuwe buurt: Stadsdorp 3223. Met deze ontwikkeling wordt invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens van de gemeente om deze plek te revitaliseren. Er wordt een kindercentrum, een nieuw, multifunctioneel sportcomplex en 205 nieuwe woningen gebouwd in het plangebied.

In Stadsdorp 3223 vind je straks de energie van toen,

passend bij het leven van nu!

Op 28 mei heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nieuw-Helvoet’ vastgesteld. De partiële herziening heeft betrekking op het op 27 september vastgestelde bestemmingsplan Nieuw-Helvoet. Beide plannen zijn door Rho Adviseurs opgesteld in opdracht van de gemeente. Op basis van dit bestemmingsplan en de herziening is de bouw van Stadsdorp 3223 planologisch mogelijk gemaakt.

Inmiddels is de bouw van het nieuwe sportcomplex in volle gang. Binnenkort wordt gestart met de bouw van het kindercentrum en de eerste woningen zijn inmiddels in de verkoop. Rho Adviseurs feliciteert alle betrokkenen en is er trots op een bijdrage te hebben geleverd aan deze mooie ontwikkeling.

Meer informatie over het project is te vinden op de project-website.