Energieneutraal Beuningen – Van ambitie naar vergunning

De afgelopen vier jaar hebben we voor de Provincie Gelderland en de gemeente Beuningen gewerkt aan het waarmaken van de ambitie om binnen de gemeentegrenzen duurzame energie op te wekken met het doel energieneutraal te worden. Met bestemmingsplan Windpark Beuningen en 4 vergunde zonprojecten als prachtig resultaat!

Al in 2017 heeft de gemeenteraad de ambitie vastgesteld om energie op te wekken in het buitengebied. De ambitie om energie op te wekken maakte onderdeel uit van de totale opgave om energieneutraal te worden. Rho Adviseurs heeft het gebiedsproces begeleid dat stap voor stap en van grof naar fijn heeft geleid tot een gewogen keuze voor wind en zon.

Het gebiedsproces was een intensief traject. Alle bewoners konden meepraten – van energiespel tot inspraak – over locaties en randvoorwaarden. In een gebiedsraad hebben we de energiemix uitgewerkt, het zoekgebied voor de locaties gedefinieerd en de ruimtelijke keuzes gemaakt. De uitkomsten van het proces met de gebiedsraad waren leidend voor de verdere uitwerking in een planologische procedure.

 

Cirkels van invloed

Ook tijdens de periode van de planologische procedure tot vergunningverlening hebben we alles op alles gezet om – via de ‘cirkels van invloed’ – initiatiefnemers, omwonenden en grondeigenaren in verschillende rondes te betrekken.

Vlak voor de zomer van 2021 werd het nog even in spannend toen het Activiteitenbesluit als basis voor de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid wegviel, maar dat is door adviesbureau Bosch & Van Rijn en het gemeentelijk projectteam zorgvuldig in lokale normen opgenomen.

Het resultaat

Al met al was het een uitgebreid meerjarig proces dat met onze bijdrage en de goede samenwerking heeft geleid tot een uitstekend resultaat. Het bestemmingsplan Windpark Beuningen is door de gemeenteraad vastgesteld, waarin 5 windmolens en 40 hectare zon zijn opgenomen: een goede energiemix, een zeer zorgvuldig proces en bestuurders met daadkracht.

We hebben er vier jaar aan mogen werken en kijken terug op een mooie samenwerking!

VOOR VRAGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET GUIDO