Guido van Loenen

Guido werkt aan ruimtelijke ontwikkeling en visievorming in de breedste zin. Het vernieuwen vanuit de dynamiek van ons vakgebied en het duurzaam ontwikkelen van de leefomgeving, staan daarbij centraal.

Vanuit enthousiasme en gedrevenheid richt Guido zich bij projecten op een hoge proceskwaliteit. Dit uit zich in een opbouwende interactie met de samenwerkingspartners, stakeholders en politiek. Doel is een hoge mate van betrokkenheid in werkprocessen en samenwerkingsvormen die inspirerend en energiek zijn. Samen met zijn collega’s staat hij voor een open coöperatieve werkhouding om de kwaliteiten van zijn teamleden zo optimaal mogelijk in te zetten om alles uit het project te halen.

Guido heeft bij Rho Adviseurs een rijke en ruimtelijke staat van dienst van zowel woon-, werk- en energielandschappen, historische binnensteden en centrumgebieden, recreatiegebieden, als ontwikkelingen in het buitengebied. Door in de afgelopen jaren te werken aan complexe opgaven op verschillende schaalniveaus, kan hij goed schakelen tussen ontwikkelingsmogelijkheden, ruimtelijke consequenties, haalbaarheid en randvoorwaarden.
Zijn ruime ervaring met vraagstukken op het raakvlak van strategie, programma, visie en borging maakt hem in staat (toekomst)visies te maken die waarheid worden.

Guido’s voornaamste focus ligt op dit moment op omgevingsvisies op energietransitie-projecten van de RES en op duurzaamheidsvisies, gebiedsprocessen en ruimtelijk ontwerp. De opbouwende samenwerking opzoeken is daarbij zijn drijfveer, dus kom maar op!