Gebiedsvisie Marktplein ‘s- Gravenzande

Met het centrumproject ‘Hart van ‘s-Gravenzande’ krijgt het centrum van ‘s-Gravenzande een forse kwalitatieve impuls. Een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling is het Marktplein als verblijfsgebied. Rho Adviseurs is gevraagd om enerzijds de meerwaarde van het Marktplein als verblijfsgebied te onderzoeken en anderzijds de mogelijke effecten van het autovrij maken van het Marktplein inzichtelijk te maken.

 

Om de meerwaarde van het verblijfsgebied Marktplein te onderzoeken is de positie van ‘s-Gravenzande binnen de detailhandelsstructuur van de gemeente Westland nader onderzocht. Hiertoe heeft Rho Adviseurs een klantherkomstonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de winkel- en horeca-ondernemers. Op basis hiervan is een actuele Gebiedsvisie geformuleerd.