Horti campus greenport

De greenports vormen een krachtige economische motor voor Nederland. Met een belangrijke concentratie van de economische activiteiten in de greenports Westland, Oostland en Barendrecht. Verdere groei van deze greenports is alleen mogelijk met voldoende innovatieve ondernemers en voldoende gekwalificeerd personeel. Rho adviseurs heeft meegewerkt aan het plan voor de Greenport Horti Campus Westland.

 

Mensen, kennis en innovatie

De ambitie is om in de gemeente Westland een bruisende plek te realiseren waar onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven met elkaar samenwerken. Het moet een internationaal kennis- en opleidingscentrum worden, waar mensen worden opgeleid waar de greenport nu en in de toekomst behoefte aan heeft. Een plek waar de sector zich kan ontwikkelen, presenteren en profileren en waar kennis wordt uitgewisseld ter versterking van de innovatieve kracht in de sector.

Voor de ontwikkeling van de campus heeft Rho Adviseurs het Ontwikkelingskader Greenport Horti campus opgesteld bestande uit een visie, een stedenbouwkundig plan en een beeldregieplan. Het ruimtelijk concept komt rechtstreeks voort uit de functie van de campus en de centrale plek in de door (glas)tuinbouw gedomineerde regio. 

De bloem als inspiratiebron

De campus krijgt de vorm van een bloem en staat symbool voor de regio, de sector maar vooral voor het opbloeien van de ambitie om dit te ontwikkelen. De bloem is zowel de inspiratie voor een bijzondere vormgeving als een organisatiemodel voor de ruimtelijke ontwikkeling en fasering van de campus waarbij per blad kan worden ontwikkeld. 

Buiten de wallen ligt de samenhangende structuur van groen, water en infrastructuur (en parkeren) die de toegang en de kwalitatieve randen van de campus zullen bepalen. In het hart is plek voor gezamenlijk bruikbare functies en gebouwen met nadruk op ontmoeting en uitwisseling zoals horeca, tentoonstellingsruimte en een podium. 

Voor de eerste twee fases van de campus, de eerste twee bloembladen, heeft Rho Adviseurs het bestemmingsplan en het onderzoekmanagement verzorgd. Een flexibel bestemmingsplan dat initiatieven uitnodigt die bijdragen aan de doelstelling van de campus en tegelijkertijd de ruimtelijke ambities waarborgt.

Horti campus greenport