Ingrid de Feijter

Ingrid is projectleider en sinds 2002 werkzaam bij Rho Adviseurs. Daarnaast heeft Ingrid een leidinggevende rol binnen de regio Midden. Als regiomanager is zij onder andere verantwoordelijk voor de coaching van medewerkers en de implementatie van bureaubeleid. Ook maakt zij deel uit van het managementteam.

Ingrid heeft een ruime en brede ervaring in uiteenlopende ruimtelijke projecten en processen. Zo is zij betrokken bij centrumprojecten, bedrijventerreinen en woongebieden (onder andere ten aanzien van visievorming, bestemmingsplannen, milieueffectrapportages en ruimtelijke onderbouwingen). Als projectleider ligt haar verantwoordelijkheid bij het proces en inhoud (kwaliteit, budget, planning) en het aansturen van een team van adviseurs afgestemd op de specifieke opdracht.

Voor een ware dialoog moet je ervan uitgaan, dat de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben.

Ingrid is een betrouwbare, inhoudelijk sterke adviseur en een goede sparringpartner voor het maken van strategische keuzes en beslissingen. Kenmerkend voor Ingrid zijn haar grote betrokkenheid bij project en opdrachtgever, haar proactieve advisering, haar ‘focus’ op het gewenste resultaat en haar duidelijke, overtuigende manier van communiceren met alle partijen in een planproces.

Integrale en interdisciplinaire opgaves zijn voor haar de mooiste, daar doet ze het voor! Haar voorliefde en ook haar kracht en ervaring liggen bij het ontrafelen van complexe (ontwikkelings) projecten. Een goede balans tussen flexibiliteit en het borgen van woon- en leefkwaliteit is waar ze in ieder project naar zoekt.

Een greep uit de portfolio van Ingrid