Ingrijpende verandering Stationsgebied Eindhoven: Lichthoven

Ingrijpende verandering Stationsgebied Eindhoven: Lichthoven (fase 1)

Het Stationsgebied van Eindhoven zal de komende twintig jaar een gedaanteverwisseling ondergaan. Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven hebben hun samenwerking inzake ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’ in een overeenkomst bevestigd. Zij richten hun pijlen nu op de marktpartijen die de plannen moeten uitvoeren.

AM is één van deze partijen. Naast het bestaande Student Hotel, worden een kantoorgebouw en een tweetal woongebouwen gerealiseerd. In de plint worden commerciële functies voorzien, zodat een levendig gebied ontstaat.

 

Lichthoven A is een kantoorgebouw dat grenst aan het Stationsplein. Het gebouw wordt circa 52 meter hoog. Tussen Lichthoven A en The Student Hotel wordt een aantrekkelijke groene openbare ruimte gecreëerd. Deze openbare ruimte verbindt het Stationsplein met de rivier De Dommel. Parkeren, zowel voor fietsen als auto’s, vindt ondergronds plaats voor alle drie de gebouwen.

Aan deze openbare ruimte liggen ook de gebouwen Lichthoven C (circa 70 meter) en Lichthoven D (circa 25 meter). In deze gebouwen worden circa 250 woningen gebouwd. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave voor de regio.  

Vanuit Rho Adviseurs begeleiden we het proces om te komen tot een bestemmingsplan voor Lichthoven A en Lichthoven C en D. Ook het bestemmingsplan wordt door ons opgesteld, inclusief de daarbij behorende onderzoeken.   

Ingrijpende verandering Stationsgebied Eindhoven: Lichthoven