De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft op 19 januari 2021 het bestemmingsplan Rijndijk 83 vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het 160 jaar oude familiebedrijf Tijssen Diervoeder mogelijk.

Met deze uitbreidingsmogelijkheden kan Tijssen Diervoeder de bedrijfsvoering verbeteren. Het huidige bedrijfspand knelt inmiddels aan alle kanten. Op dit moment werkt het bedrijf al met “noodoplossingen”, zoals een tijdelijke tussenopslag op diverse huurlocaties en met het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden, die normaliter in eigen huis zouden moeten geschieden. Dit alles werkt inefficiënt, geeft een grotere kans op fouten en heeft ook behoorlijk meer transportbewegingen tot gevolg.

Met deze ontwikkeling kan een familiebedrijf met eeuwenoude roots in de omgeving een stap zetten en blijft deze behouden in de gemeente.

 

De weg naar dit resultaat was uitdagend. De uitbreiding vindt namelijk plaats in de molenbiotoop van de nabijgelegen Groenendijkse Molen. Daarnaast vraagt de ligging in het lint langs de Rijndijk en het zicht vanaf de N11 om een goede inpassing in de omgeving.


Door de gevraagde uitbreiding zal de bedrijfsbebouwing zich aan de achterzijde verder uitstrekken in het gebied tussen de Rijndijk en de N11. Dit zal leiden tot een grotere inbreuk op de molenbiotoop van de Groenendijkse molen. Om die reden was voor het plan een ontheffing van de provinciale Omgevingsverordening noodzakelijk. Deze is verleend na overleg tussen de gemeente en provincie, de Rijnlandse Molenstichting en fa. Tijssen.

opstellen bestemmingsplan, ontwikkelen beeldkwaliteitsplan
opstellen bestemmingsplan, ontwikkelen beeldkwaliteitsplan

Uiteindelijk is een ontwerp van het bedrijfsgebouw neergelegd dat weliswaar afwijkt van het oorspronkelijke plan van de fa. Tijssen, maar dat meer rekening houdt met de molenbiotoop. Daarnaast heeft het geleid tot afspraken over de landschappelijke inpassing van het nieuwe gebouw en de inrichting van het achtergelegen terrein (tussen de molen en het nieuwe bedrijfsgebouw).

Rho Adviseurs heeft namens initiatiefnemers niet alleen het bestemmingsplan opgesteld, maar ook een gedragen landschappelijke inpassings- en beeldkwaliteitsplan ontwikkeld.

opstellen bestemmingsplan, ontwikkelen beeldkwaliteitsplan