Meer fietsen in Zoetermeer: Actieplan

Meer fietsen in Zoetermeer: Actieplan

Rho Adviseurs heeft samen met de gemeente Zoetermeer het fietsbeleid geactualiseerd. Dit met het doel om het fietsgebruik, met name op de korte afstand, sterk te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een Actieplan Fiets dat in samenwerking met een projectgroep tot stand is gekomen.

Naast infrastructuur, richt het Actieplan zich op de motieven om te fietsen:

Hoe kunnen de inwoners gestimuleerd worden om de fiets te pakken?

In het Actieplan zijn concrete projecten opgenomen om dit doel te bereiken.

Meer fietsen in Zoetermeer: Actieplan