verkeer

Verkeer en mobiliteit

Goede infrastructuur is belangrijk voor duurzame bereikbaarheid en voor economische vitaliteit. Een infrastructuur die het verkeer goed afwikkelt, die ruimtelijk goed is ingepast en een beperkte mate van hinder geeft. Met ook een financiële haalbaarheid. Bij planvorming voor nieuwe infrastructuur of aanpassing van bestaande, nemen wij dat integraal mee in onze advisering en procesbegeleiding.

 

Integrale aanpak en oplossingen

Wij geloven in integrale aanpak en oplossingen. Dat bereiken wij met inzet van onze integrale diepte-expertise op het raakvlak van mobiliteit, ruimte, natuur en milieu. Maar ook door belangen en partijen te verbinden. Dat doen wij niet alleen, maar in afstemming met de opdrachtgever en de omgeving.

Brede blik, gedegen advies

Ons team Verkeer levert specifiek verkeerskundig advies. Advisering over:

  • verkeersbeleid
  • parkeren
  • verkeerscirculatie
  • verkeersontsluiting
  • mobiliteitsvraagstukken met betrekking tot de mobiliteitstransitie.

Met nadrukkelijk aandacht voor nut en noodzaak, haalbaarheid en draagvlak.

Maar we kijken ook breder. Want misschien kan het voordelen hebben om een verkeer-project als gebiedsontwikkeling op te pakken. In dat geval leveren we onderzoek, ontwerp en strategisch advies. Dat doen wij voor zowel kleine als grootschalige ruimtelijke gebiedsontwikkelingen.

Kom je ons team Verkeer versterken?

 

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Hans