Mobiliteitsconcept voor SoZa

MRP SoZa B.V. werkt aan de herontwikkeling van het voormalig kantoor van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid in Den Haag. Op de locatie zullen verschillende woningtypes worden gecombineerd met onder andere kantoorruimte, horeca en winkelruimte.

Rho Adviseurs stelde voor MRP een duurzaam mobiliteitsconcept op dat inzet op het beperken van het autogebruik en daaraan gekoppeld het autobezit.

De locatie ligt direct naast een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-knooppunt. Uitgaande van het mobiliteitsprofiel van de locatie en de gebruikers van de nieuwe locatie is een visie ontwikkeld die onder meer uitgaat van het aanbieden van mobiliteitsdiensten, mobiliteitsbudget en parkeren op maat.