Met een bijzonder plan heeft Novaform de prijsvraag gewonnen voor de herontwikkeling van De Staal in Delft.  Door de realisering van dit plan krijgt de entree van Delft vanaf de A13 een heel nieuw gezicht. Niet alleen ruimtelijk, maar ook vanuit milieuaspecten is sprake van een uitdagende opgave. Vanuit Rho Adviseurs helpen wij mee om de uitdagingen aan te pakken en de uitvoerbaarheid van het plan aan te tonen.

 

Het plan bestaande uit een iconische toren, parkeren en bedrijfsruimte onder een groen talud, enkele appartementenblokjes en stadswoningen binnen een nieuwe gracht, biedt ruimte aan tal van verschillende woonvormen, werkgelegenheid en voorzieningen. Een nieuw stukje stad voor Delft, op een beeldbepalende locatie.

Voor de prijsvraag heeft Rho Adviseurs diverse omgevingsaspecten onderzocht. Hiermee kon een goed onderbouwd voorstel worden neergelegd. Een uitvoerbaar plan om te presenteren.

In 2020 stellen wij in opdracht van Novaform het bestemminsplan op, inclusief het benodigde stap 3 besluit Stad en Milieu. In een iteratief proces wordt vormgegeven aan het ontwerp, het onderzoek en de regeling. Natuurlijk ontstaan daarbij nieuwe uitdagingen, maar de in de prijsvraag neergelegde visie vormt daarvoor een goede basis met bruikbare uitgangspunten.

Eerste verkenning kansen en risico's ruimtelijke ordening, uitvoeren quick-scan flora en fauna nieuwe entree Delft