Met een bijzonder plan heeft Novaform de prijsvraag gewonnen voor de herontwikkeling van De Staal in Delft. Door de realisering van dit plan krijgt de entree van Delft vanaf de A13 een heel nieuw gezicht. Niet alleen ruimtelijk, maar ook vanuit milieuaspecten is sprake van een uitdagende opgave. Vanuit Rho Adviseurs helpen wij mee om de uitdagingen aan te pakken en de uitvoerbaarheid van het plan aan te tonen.

 

Het plan bestaande uit een iconische toren, parkeren en bedrijfsruimte onder een groen talud, enkele appartementenblokjes en stadswoningen binnen een nieuwe gracht, biedt ruimte aan tal van verschillende woonvormen, werkgelegenheid en voorzieningen. Een nieuw stukje stad voor Delft, op een beeldbepalende locatie.

Voor de prijsvraag heeft Rho Adviseurs diverse omgevingsaspecten onderzocht. Hiermee kon een goed onderbouwd voorstel worden neergelegd. Een uitvoerbaar plan om te presenteren.

In opdracht van Novaform stelden wij het bestemminsplan op, inclusief het benodigde stap 3 besluit Stad en Milieu. In een iteratief proces is vormgegeven aan het ontwerp, het onderzoek en de regeling. Natuurlijk ontstonden daarbij nieuwe uitdagingen, maar de in de prijsvraag neergelegde visie vormde daarvoor een goede basis met bruikbare uitgangspunten.

Eerste verkenning kansen en risico's ruimtelijke ordening, uitvoeren quick-scan flora en fauna nieuwe entree Delft

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Een mooie mijlpaal die de realisatie van een multifunctioneel woon-werkgebied  waar Delft trots op kan zijn, een stapje dichterbij brengt.

Met dit plan ontstaat een nieuwe, interessante buurt in Delft. De 346 woningen zijn bedoeld voor een grote groep mensen. Er is veel vraag naar stedelijk wonen. Bewoners krijgen hiermee de kans om in de stad te wonen op een goed bereikbare locatie, met eigen vervoer én met openbaar vervoer. De ontwikkeling van De Staal is hiermee een prachtige aanvulling voor Delft.

– aldus wethouder Karin Schrederhof van Wonen

Het bestemmingsplan van De Staal ligt binnenkort ter inzage.
Als het plan onherroepelijk is, kan de sloop van de huidige gebouwen beginnen.