Omgevingsplan Leusden Vallei

Omgevingsplan Leusden

De gemeente Leusden voert een programma uit om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Dit heeft onder andere geleid tot het vaststellen van omgevingsvisies voor het stedelijk gebied en het landelijk gebied. Aansluitend op de doelen van de Omgevingswet is het beleid in de omgevingsvisies gebiedsgericht, met veel ruimte voor creatieve ontwikkelingen die aansluiten op de omgevingswaarden.

Om dit beleid goed uit te kunnen voeren, is een omgevingsplan nodig met dezelfde insteek. Met het nieuwe omgevingsplan moet een nieuwe manier van werken worden ondersteund. Een werkwijze waarbij “ja, mits” het uitgangspunt is in plaats van “nee, tenzij”. Initiatiefnemers moeten gestimuleerd worden creatieve ideeën te hebben die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied. Daarnaast blijft de rechtsbescherming nog wel een belangrijke functie in het omgevingsplan.

Het uitwerken van de instrumenten onder de Omgevingswet is een ontdekkingstocht. Ook voor de gemeente Leusden. Beter kleine stappen blijven zetten dan in één grote sprong vooruit richting de Omgevingswet.

Martijn Kegler Projectleider Planvorming en Buitengebied

Omdat het uitwerken van de instrumenten onder de Omgevingswet een ontdekkingstocht is waarbij onderweg kennis en ervaring opgedaan worden die tot nieuwe kennis en inzichten leiden, hanteert Leusden het principe “altijd vers, nooit af”. Bij het opstellen van het omgevingsplan ontstaat een beeld of de omgevingsvisies voldoen aan de eisen die Leusden aan de visies stelt. Dit kan weer leiden tot aanpassing van de visies. Het kort cyclisch werken. En juist dit wordt gezien als het werken in de geest van de Omgevingswet.

 

Op weg naar een omgevingsplan Landelijk Gebied

Leusden heeft ervoor gekozen te starten met het timmeren van de boekenkast voor het omgevingsplan voor de gehele gemeente door het opstellen van een omgevingsplan voor het landelijk gebied. Rho Adviseurs stelt dit plan samen met de gemeente op. Met het opstellen van het omgevingsplan is nadrukkelijk aandacht voor de rolbepaling van het bestuur en wat een andere manier van regels maken betekent voor de organisatie.