m.e.r.-beoordeling, MER, passende beoordeling, bestemmingplan, participatieproces, strategisch advies, aanvraag vergunningen

Ontbrekende schakel in Westerbaan Katwijk

De Westerbaan in Katwijk ontsluit de woonwijk Zanderij en moet deze verbinden met het centrum van Katwijk aan Zee. Tevens zal de Westerbaan een functie krijgen binnen de benodigde robuuste ontsluitingsstructuur van Katwijk. Er ontbreekt echter een 250 m lange schakel. De Westerbaan en de ontbrekende schakel voeren langs een Natura 2000-gebied. Natuurorganisaties en bewoners langs het tracé zijn fel tegenstander van de nieuwe schakel. De inwoners van de wijk Zanderij en de gemeente zijn voorstander.

 

Verkeer en Natura 2000 betekent haast per definitie een lastig te pareren stikstofdepositieknelpunt. De weerbarstige en sterk in beweging zijnde wet- en regelgeving enerzijds en de versnipperde en incidentele jurisprudentie anderzijds, leiden ertoe dat meerdere plannen sneuvelen bij de Raad van State.

Een hoofdpijndossier van 250 m: participatie leidt uiteindelijk tot gedragen verkeersontsluiting

Rho Adviseurs

Oplossingen liggen in gedegen onderzoek, realistische alternatieven en intensieve afstemming met partijen. In een participatieproces met voor- en tegenstanders van de verbinding is onder begeleiding van Rho Adviseurs uiteindelijk een wegverbinding ontworpen waarmee voor- en tegenstanders hebben ingestemd. De Westerbaan functioneert inmiddels naar tevredenheid.