Ontsluiting megastores van cranenbroek

Ontsluiting (mega)stores van Cranenbroek

De winkels van Van Cranenbroek bieden ongeveer alles voor het tuinonderhoud. Op 5 verschillende plaatsen, verdeeld over Noord-Brabant, Limburg en België, staan winkels met een winkelvloeroppervlak van circa 10.000 m2. Met dit oppervlak zijn de winkels relatief groot in haar branche (bouwmarkt / tuincentra), maar groeien ze toch uit hun jasje. Rho Adviseurs mag Van Cranenbroek voor meerdere vestigingen helpen om de uitbreiding of herbestemming mogelijk te maken.

Capaciteitsvergroting voor een uitstekende bereikbaarheid

Met het winkeloppervlak kunnen de vestigingen een groot aantal bezoekers gelijktijdig bedienen. Dit leidt er toe dat de winkels een grote verkeersaantrekkende werking hebben. Bij het mogelijk maken van een nieuwe of verruimde winkel (tot soms 15.000 m2 winkelvloeroppervlak), hebben wij onderzoek gedaan naar de toekomstige verkeersaantrekkende werking.

Aan de hand van deze toename van het verkeer zijn vervolgens capaciteitsberekeningen uitgevoerd op het onderliggende wegennet. Op basis hiervan hebben wij voor bijna iedere vestiging infrastructurele maatregelen op de openbare weg geadviseerd om de bereikbaarheid van Van Cranenbroek optimaal te houden.