Reconctructie Oranje Nassaustraat Halfweg

Reconstructie Oranje Nassaustraat Halfweg

Door de kern van het dorp Halfweg loopt de Oranje Nassaustraat.
Deze gebiedsontsluitingsweg vormt één van de ontsluitingswegen van de kern. De noodzakelijke vervanging van de riolering en de komst van een integraal kindercentrum maakt het mogelijk en nodig de weg te reconstrueren.
De gemeente wil het snelheidsregime graag verlagen van 50 naar 30 km/h en de kans aangrijpen het verblijfsklimaat in de straat te verbeteren met toepassing van meer groen.

Reconctructie Oranje Nassaustraat Halfweg

Met de inzet van werkateliers waaraan zowel de gemeente als Rho Adviseurs deelnamen, is tot een integraal ontwerp gekomen. Ook stakeholders zijn in het proces betrokken.

Reconctructie Oranje Nassaustraat Halfweg