Rotterdam The Hague Airport start met vliegen op waterstof

De luchthaven Rotterdam The Hague Airport gaat de komende jaren proeven op het gebied van waterstof aangedreven luchtvaart faciliteren. Dit is een grote stap in het bijdragen aan de wenselijke klimaatdoelen binnen de luchtvaart. De resultaten van deze proeven zijn bedoeld om vliegen op waterstof op grote schaal van de grond te krijgen.

Transities worden gedragen door overheden en bedrijven die actie ondernemen. Bij Rotterdam The Hague Airport (hierna RTHA) houden ze wel van actie. RTHA is aangesloten bij Europese HORIZON projecten zoals TULIPS en ALBATROS en bij de EU Green Deal. Het mag duidelijk zijn dat RTHA de transitie van de luchtvaart graag vooruit helpt.

Eén van de mogelijkheden die wordt bekeken in het kader van de verduurzaming is vliegen op waterstof. De grote vliegtuigbouwers willen in 2035 de eerste toestellen voor passagiersvluchten op waterstof laten vliegen. Om dit straks te kunnen faciliteren, zijn aanpassingen aan de algehele operatie en de infrastructuur van luchthavens noodzakelijk.

Faciliteren van vliegen op waterstof

Dit jaar start RTHA met de ontwikkeling van een opslagfaciliteit en bijbehorende tank voor 125 liter vloeibare waterstof. In een latere fase kan deze opslagfaciliteit gebruikt worden door andere partijen die vliegtuigen ombouwen naar waterstof-aangedreven vliegtuigen, zoals het NLR, AeroDelft en de TU Delft.

Vervolgens komt er een proef waarin er een drone wordt ingezet als testplatform voor het vliegen op waterstof. De HYDRA-II drone van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) gaat daadwerkelijk vluchten uitvoeren op waterstof. In dit onderzoekstraject wordt de drone behandeld als een ‘echt vliegtuig’ om te ervaren welke operationele aspecten er komen kijken bij waterstof-aangedreven vliegtuigen en bij het opslaan van waterstof op het luchthaventerrein.

 

Onderzoek naar toetsingskader

In voorbereiding op de proef is door Royal Haskoning DHV onderzoek gedaan naar de veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden tussen de opslagfaciliteit en tankwagen, ten opzichte van (kwetsbare) gebouwen en locaties in de omgeving. Deze afstanden blijven binnen de inrichtingsgrens en voldoen hiermee aan het actuele landelijke en lokale toetsingskader. Daarnaast zijn de opslagfaciliteit en bijbehorende tank reeds uitvoerig getest bij het NLR in Marknesse.

Bij klimaatbeleid kijken overheden specifiek naar het verminderen van CO2. Bij het aanvragen van vergunningen verschuiven we met onze klant en het bevoegd gezag naar de praktijk: wat betekent deze ontwikkeling op dit moment voor de omgeving? Vliegen op waterstof heeft bijvoorbeeld een positief effect op de luchtkwaliteit en stikstofdepositie in het gebied. In dit project speelde externe veiligheid een prominente rol, dit resulteerde in extra onderzoek en overleg.

Anne van Hagen-van Rooijen

Onze bijdrage aan duurzaamheid

Het is erg leuk om vanuit Rho Adviseurs betrokken te zijn bij deze innovatieve proef. Voor dit project hebben wij alle benodigde vergunningen gecoördineerd. Daarnaast hebben we de aanvraag voor de omgevingsvergunning opgesteld. We zijn trots dat wij met dit project kunnen bijdragen aan de energietransitie en duurzamere vormen van vliegen.

De luchtvaart maar ook RTHA komen regelmatig in het nieuws. Dit betekende voor ons een extra uitdaging. Daarom hebben we geanticipeerd op toekomstige wetgeving en vooraf goed bedacht hoe we de benodigde informatie duidelijk en transparant onder de aandacht konden brengen bij alle belanghebbenden. Niet alleen bevoegd gezag maar ook betrokken specialisten, omwonenden, NGO’s en diverse derden zijn in het proces betrokken.

RTHA heeft de aanvraag voor deze vergunning inmiddels ingediend bij de Gemeente Rotterdam en verwacht begin 2024 te kunnen starten met de ontwikkelingen op het gebied van de waterstof-proef. We wensen hen veel succes!

Beeld: Copyright Koninklijke NLR. De HYDRA-II drone van NLR is een testplatform voor onderzoek op vliegen op waterstof.

Vragen over dit project? Neem contact op met Anne of Maaike