Vergunningenmanagement

Wie iets wil ontwikkelen, bouwen of herbestemmen heeft vergunningen nodig. Het aanvragen en onderbouwen ervan is een tijdrovende, maar bovenal specialistische klus. Het goed in beeld hebben welke vergunningen, besluiten en andere toestemmingen nodig zijn, is van wezenlijk belang voor een goed projectresultaat. Het vergunningenteam van Rho Adviseurs biedt ondersteuning bij het gehele traject. Van initiatief tot realisatie.

Niet zelden stranden projecten omdat een benodigde vergunning over het hoofd is gezien, een belanghebbende niet op tijd is geïnformeerd óf omdat de haalbaarheid niet is getoetst. Met het vergunningenteam van Rho Adviseurs maak je het verschil.

Rho Adviseurs

Onze aanpak

Rho Adviseurs werkt met multidisciplinaire teams die zicht hebben op alle aspecten die bij een project komen kijken. Vergunningenmanagement vormt daarin een essentiële schakel. Ons vergunningenmanagement:

  • is gericht op de lange termijn
  • hanteert multidisciplinaire aanpak
  • heeft netwerk bij bevoegd gezag
  • zijn ervaren professionals
  • werkt met één aanspreekpunt

Wij bieden vergunningenmanagement aan waarmee vertraging aan het begin van het project en bezwaar en beroep in een latere fase worden voorkomen. Een investering in een adviseur Vergunningen van Rho is een investering die voor realisatie van het project het verschil kan maken.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Samir