Bestemmingsplan Sint antoniosplein Sneek

Sint Antoniusplein Sûdwest-Fryslân

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 28 augustus 2019 gesteld dat het bestemmingsplan Sint Antoniusplein van de gemeente Súdwest-Fryslân voldoet aan de Dienstenrichtlijn.
In nauwe samenwerking met bovengenoemde partijen zorgde Rho adviseurs voor de benodigde onderbouwing en verweer en vertegenwoordiging in de beroepsprocedure bij de Afdeling.

Het bestemmingsplan Sint Antoniusplein

Het bestemmingsplan Sint Antoniusplein is opgesteld voor een locatie tegen de binnenstad aan. Ter plaatse is een winkelcentrum met daarboven appartementen gerealiseerd. Vroeger stond er een ziekenhuis. De vastgoedeigenaar wil er een tweede supermarkt vestigen De Afdeling is van oordeel dat een tweede supermarkt terecht is uitgesloten, omdat het laden en lossen ervan te veel geluid produceert voor de appartementen erboven en verkeersonveilig is. De onderbouwing is ook specifieke langs de lat van de Dienstenrichtlijn gelegd.

Oppervlaktemaat

Voor de Dienstenrichtlijn is dit de eerste einduitspraak die gaat over het beperken van detailhandel via een oppervlaktematenregeling. Winkels kleiner dan 500 m2 horen in de binnenstad van Sneek, buiten de binnenstad en dus ook op het Sint Antoniusplein zijn alleen grotere winkels toegestaan. Dat is de keuze van de gemeenteraad geweest, zoals vastgelegd in de bestemmingsregeling.
In de onderbouwing zijn diverse aspecten beoordeeld: de kracht van de binnenstad, de leegstandssituatie van grote en kleine panden, de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en zijn te verachten. De Afdeling heeft de onderbouwing en het verweer uitvoerig in de uitspraak weergegeven en getoetst aan de Dienstenrichtlijn.

Resultaat van de samenwerking

De opgenomen beperkingen voor supermarktvestiging en winkels die groter moeten zijn dan 500 m2, vindt de Afdeling voldoen aan artikel 15, lid 3 van de Dienstenrichtlijn.