Transformatie van een bijzonder poldergebied – De Oranjebonnen

De Oranjebonnen is het open poldergebied tussen Hoek van Holland, Westland en Maassluis. Dit gebied omvat de Bonnenpolder, een eeuwenoud polderlandschap, en de Oranjebuitenpolder, die bekend staat als het grote kassengebied. Beide vormen de groene schakel tussen Midden-Delfland en de kust.

De gemeente Rotterdam heeft al jaren de ambitie om de agrarische Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder te transformeren naar een gemengd agrarisch en recreatief gebied. Een gebied waar natuur, recreatie, landbouw en duurzaamheid samenkomen.

 

Na een lange voorbereidingsperiode heeft gemeente Rotterdam aan Rho Adviseurs gevraagd om het bestemmingsplan op te stellen. Belangrijke ontwikkelingen in het gebied zijn de aanleg van een natuurgebied met natuurbegraafplaats, de realisatie van een zonnepark van 25 hectare en de versterking van de recreatieve functie van het gebied. Een groot deel van het gebied blijft in agrarisch gebruik. Stakeholders in het gebied zijn intensief betrokken bij het proces en konden ook zelf initiatieven aandragen.

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 30 september jl. heeft de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan ‘Oranjebonnen Hoek van Holland’ vastgesteld.

De afgelopen 2,5 jaar hebben wij met veel plezier aan dit leuke project gewerkt. Dit in nauwe samenwerking met het gemeentelijke planteam. Het bijzondere was dat het een heel dynamisch proces was. Toen er nog aan plannen werd getekend in werkateliers, waren we ook al volop bezig met het maken van het bestemmingsplan.

Margot Boiten Projectleider Planvorming

Het bestemmingsplan is onder andere naar aanleiding van ingediende zienswijzen op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan gaat binnenkort opnieuw ter inzage. Dan is er nog de mogelijkheid om beroep tegen het plan in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.