Margot Boiten

Margot is sinds 1999 werkzaam bij Rho Adviseurs. Zij heeft ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en het geven van juridisch advies in ruimtelijke ordeningsvraagstukken.
Als projectleider stuurt zij een team van adviseurs aan dat bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen opstelt. Daarbij is zij verantwoordelijk voor inhoud en proces (kwaliteit, planning, budget).

Margot heeft zich gespecialiseerd in (ontwikkelings)projecten met een belangrijke milieucomponent. Zij zorgt voor een goede afstemming tussen de milieuonderzoeken en de bouw- en gebruiksmogelijkheden die het op te stellen plan biedt.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Margot is een betrouwbare en inhoudelijk sterke adviseur, die helder en analytisch kan adviseren over de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen. Zij is zeer betrokken bij de projecten waarmee ze bezig is en houdt het te bereiken resultaat goed in het oog.  

Een greep uit de portfolio van Margot