Transformatorstation Avermieden – knooppunt voor duurzame energie

Het publieke elektriciteitsnetwerk zit overvol. Om duurzame ambities mogelijk te maken, moeten nieuwe windmolens en zonneparken wel aangesloten kunnen worden. Daardoor zijn er extra voorzieningen nodig in onze elektriciteit-infrastructuur. In Groningen kiezen initiatiefnemers ervoor om zelf een nieuw regio-overstijgend transformatorstation te realiseren.

Door de toename van duurzaam opgewekte energie is de komst van het extra transformatorstation een wenselijke ontwikkeling: het zorgt ervoor dat de opgewekte stroom verder kan worden getransporteerd richting het nationale stroomnet. Daarom heeft onze opdrachtgever Avermieden BV het plan opgevat om ter hoogte van het windpark N33 in Groningen een transformatorstation te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft Rho Adviseurs in samenwerking met MUG ingenieurs het bestemmingsplan verzorgd, inclusief de benodigde vergunningen.

 

Een transformatorstation is een geluidszoneringsplichtige inrichting, waardoor het verplicht is om rondom de inrichting een planologische geluidszone vast te stellen. Dit is via een bestemmingsplan gebeurd, zowel voor gemeente Oldambt als voor gemeente Midden-Groningen. Het plangebied ligt namelijk in twee gemeenten. Dit vroeg ook om nauwe afstemming tussen beide gemeenten, initiatiefnemers, Rho Adviseurs en MUG.

De benodigde vergunningen zijn gezamenlijk met MUG verzorgd. Dit was een erg prettige samenwerking waarbij wij elkaar mooi aanvulden, ieder met zijn eigen specialismen. MUG heeft voornamelijk de milieutechnische kant van de aanvraag uitgewerkt, terwijl wij met name de planologische en juridische kant van de vergunning hebben verzorgd. Zo hebben wij een vergunningenregister opgesteld, met een totaaloverzicht van de benodigde vergunningen (dat waren er heel wat voor dit project). Daarnaast hebben we inhoudelijke advisering geleverd, door een toelichting op de milieuaanvraag en het bijbehorende geluidsonderzoek op te stellen. Rho Adviseurs en MUG hebben gezamenlijk de begeleiding en het aanvragen van de vergunningen verzorgd.

 

Rho Adviseurs werkt graag mee aan het versnellen van de energietransitie en het mogelijk maken van duurzame energievoorzieningen. Daarom zijn we trots dat wij met dit project kunnen bijdragen aan de totstandkoming van Transformatorstation Avermieden. Het elektriciteitsnet is een cruciale schakel in de energietransitie. Het transformatorstation zorgt ervoor dat er meer zonneparken en windmolens op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden en draagt daarmee bij aan een versnelling in de energietransitie.

Energie-infrastructuur is tegenwoordig een complex technisch en integraal planologisch vraagstuk geworden. Door de toenemende vraag vereist dit een zorgvuldige ruimtelijke afweging. De gebundelde deskundigheid van Rho Adviseurs en MUG hebben bijdragen aan een zorgvuldig ruimtelijk proces, met als resultaat het planologisch mogelijk maken van het transformatorstation en het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor dit station. Wij zijn, net als MUG, erg trots op dit resultaat. Onze gezamenlijk opgedane ervaring willen we graag gebruiken om toekomstige energie-infrastructuur vraagstukken mogelijk te maken!

Avermieden BV is een samenwerking tussen Novar, Solar Proactive en Emmett Green.

Een transformatorstation mogelijk maken, daar krijgen wij energie van!

Beeld: de beelden bij deze publicatie zijn eigendom van Emmett Green.

Interessant artikel? Deel dit met uw netwerk

Heeft u een vraag over dit project? Neem contact op met Jan-Jacob