middel harnis verkeerstructuur

Verkeersstructuur met potentie voor Middelharnis-Sommelsdijk

De verkeersdruk binnen de dubbelkern Middelharnis-Sommelsdijk begint een knelpunt te vormen nu de gemeente de benodigde en ingrijpende maatregelen in de verkeersstructuur al jaren voor zich uit schuift.

Rho Adviseurs deed voor de gemeente onderzoek naar de ernst van de verkeersproblematiek, formuleerde mogelijke oplossingen en onderzocht de haalbaarheid daarvan.

Een nieuwe, oostelijke oeververbinding komt als meest optimaal naar voren. Deze verbinding biedt de mogelijkheid de dubbelkern direct ten Noorden van het centrum uit te breiden met woningbouw. De adviezen zijn vastgelegd in een verkeerscirculatieplan en worden meegenomen in het kader van de Omgevingsvisie.